Wetland We care ส่งต่อความประสงค์ดี ให้แม่อิง ยืนนาน

เมื่อกำเนิดวิกฤตสภาพแวดล้อมทางด้านดิน น้ำ ป่า ชุมชนในที่ลุ่มอิงได้กำเนิดความประจักษ์แจ้งถึงภาวะปัญหา ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวิถีชีวิตรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ นำมาซึ่งการขับเขยื้อนของชุมชนแล้วก็โครงข่ายในพื้นที่เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับในการจัดแจงปัญหาในเขตที่ลุ่มอิง ตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษก่อนหน้านี้

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอีกทั้งดิน น้ำ ป่า ศูนย์รวมเป็นเขตที่ลุ่มอิงตลอดความยาว 260 กิโลที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยารวมทั้งจังหวัดเชียงราย ลงสู่แม่น้ำโขง เชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศผืนเดียวกันกับแม่น้ำโขง ได้หล่อเลี้ยงคนภายในพื้นที่มาอย่างนานแล้วก็ผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมในพื้นที่ กำเนิดเป็นความสโมสรของคนกับธรรมชาติเชื่อมเป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่นานัปการตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทำทุ่งนา การประมงประจำถิ่น การเพาะปลูกรวมทั้งการพึ่งป่า ก่อให้เกิดเป็นภูมิทัศน์เขตที่ลุ่มที่มีส่วนประกอบนานาประการ มีอีกทั้งพื้นที่สูงซึ่งเป็นหลักที่ต้นน้ำ ชายป่า ท้องนา ชุมชน แล้วก็ที่ราบเขตที่ลุ่มท่วมถึง รวมทั้งมีน้ำท่วมขังได้เปลี่ยนเป็นระบบนิเวศน์เปียกน้ำในแถบที่ลุ่มอิงตอนล่าง

พื้นที่เปียกน้ำที่ลุ่มอิง มีความเป็นเอกลักษณ์นิเวศป่าเปียกแฉะน้ำที่สำคัญ เหลือเพียงแค่ที่เดียวในภาคเหนือของเมืองไทย มีความหลายทางชีวภาพ ของพรรณพืชที่โตในรอบๆน้ำหลากขังจนถึงน้ำแล้ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์บก และก็นกน้ำนานาจำพวก ปฏิบัติภารกิจให้บริการเชิงนิเวศ โดยแบ่งหน้าที่เป็นสองลักษณะตามฤดูกาลหมายถึงตอนฤดูน้ำหลากจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆและก็เป็นที่รองรับน้ำหรือขี้ตะกอน ตอนฤดูน้ำแล้งจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนในด้านต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งปรับสมดุลให้กับพื้นที่รอบๆรวมทั้งเป็นระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง ที่เป็นแหล่งย้ายถิ่นที่สำคัญของปลาและก็สัตว์จำพวกต่างๆในแต่ละตอนฤดู

ภายใต้หลักการการพัฒนาด้านต่างๆในตอนนี้ ทำให้พื้นที่เปียกแฉะน้ำที่ลุ่มอิงจำเป็นต้องพบเจอกับการคุกคามอปิ้งมากมาย ที่จะทำให้ถูกเปลี่ยนสภาพ แล้วก็ความสมบูรณ์ต่ำลง มีลัษณะทิศทางที่ทวีความร้ายแรงขึ้นเรื่อยซึ่งเป็นภัยรุกรามที่เข้ามากระทบต่อภูมิทัศน์ที่ลุ่มแล้วก็วิถีชีวิตของคนแถบที่ลุ่มอิง เดี๋ยวนี้พื้นที่เปียกแฉะน้ำแถบที่ลุ่มอิงยังไม่มีการยืนยันและก็คุ้มครองปกป้องด้านกฎหมายและไม่มีสถานะโดยชอบด้วยกฎหมายป่าดงอะไร แต่ว่าได้รับการคุ้มครองป้องกันรักษาให้อาจจะความสมบูรณ์ไว้โดยประชาชนด้วยกฎข้อบังคับของแต่ละชุมชน มีการร่วมมือ พร้อมใจ มีชายหญิงจากหัวหน้าชุมชนแล้วก็หัวหน้าแคว้นรอบๆที่ลุ่มอิง และก็ภาคประชาชนสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมสำหรับในการจัดแจงทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะของการจัดการป่าชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การอนุรักษ์และรักษาป่าชายน้ำ พื้นที่เปียกน้ำ และก็การจัดทำเขตรักษาชนิดปลา (วังรักษา)และก็การผลิตโครงข่ายชุมชน